UTMARK er et arkitektkontor bestående av medarbeidere med lang erfaring innen arkitektur og håndverk. Vi har erfaring fra bolig, næring og større offentlige bygg. UTMARK har en bevisst holdning til de materialene vi omgir oss med og bygger i, og har opparbeidet en spesialkompetanse på tre. Der det er mulig tilstreber vi et tett samarbeide direkte med håndverkere og produsenter da dette gir det beste resultat, både i store som små prosjekter. Vi tegner mange nye prosjekter, men har også en stor interesse og kunnskap innen ombygging, transformasjon og restaurering. Folkene i UTMARK har lang erfaring innen restaurering og prosjektering av antikvariske og fredede bygninger.

Om du ønsker et moderne bygg, har et rent restaurerings prosjekt eller ønsker et prosjekt i krysningsfeltet mellom nytt og gammelt, er vi behjelpelige.