Statsraaden Bar & Reception

Adresse:    Bradbenken 2, Bergen
BRA:            144m2
Status:        Ferdigstilt 2017

Statsraad Lehmkuhl har en sterk identitet i Bergen. Det har vært veldig viktig i prosjekteringen å ta inn over seg både tilknytningen til skipet og samtidig dra frem det spesielle havnemiljøet denne kafeen befinner seg i. Den røde tråden og tenkningen bak prosjektet har vært å dyrke både konstruksjon, materialitet og stemninger fra dette unike miljøet.

Prosjektet utmerker seg ved det spesielt tette samarbeidet som oppstod mellom oss som prosjekterende, skipstømrerne om bord på skipet samt dyktige involverte håndverkere. For å få til det beste resultatet både i uttrykk, materialitet og håndverk har det vært en veldig åpen prosess der de store linjene ble lagt tidlig, mens deler av den endelige detaljeringen kom frem på stedet.

Les mer

Håpoldøy

Adresse: Håpoldøy, Askøy
BRA:        240 m2
Status:    Under bygging.

Kunde:    Privat
Periode: 2019 –

Huset ligger sentralt på Håpoldøy og bygges på fotavtrykket til det opprinnelige hus fra 1910. Det er et viktig element i arkitekturen at det er en god sammenheng mellom byggeskikken i det nye og det gamle huset for at spille på lag med det lille tettstedet på øen. Samtidig skinner det klart igjennom at den nye bygningen er moderne og fanger inn alle de gode kvalitetene på tomten og stedet.

Les mer

Holbæk havn

 

Adresse:     Holbæk – Danmark
BRA:            BYA haller ca 3000m²
Status:        Skisseprosjekt 2019

Prosjektet omfatter to eksisterende havnehaller med omkringliggende kaianlegg i Holbæk, Danmark. Havnen gjennomgår i dag en fornyelse og skal kunne vokse og utvikle seg til et vitalt og identitetsskapende kystkultursenter for Holbæk som havneby, og også i et større perspektiv for Danmark og Skandinavia. En viktig del av oppgaven er å se på en overordnet god plan- og designstrategi for de mange forskjellige program som allerede i dag fungerer parallelt, og samtidig gjøre det mulig for nye brukere av stedet å komme til. En annen viktig del av oppgaven er å gjøre havnen og havnelivet tilgjengelig for byens borgere, skape et eierskap for byen ved å åpne for en utstrakt bruk av havnen.

Les mer

Skomakerstuen

Adresse:   Skomakerdiket, Fløyen
BYA:          213 m2
Status:      Pågående

Skomakerstuen er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse hvor bakgrunnen var å engasjere arkitekter for å utforme en bygning som skal fungere som helårs møteplass og varmestue. Det Oslo-baserte arkitektkontoret Saaha AS vant gjennom med sitt forslag og prosjektet har senere blitt et samarbeidsprosjekt mellom Saaha og Utmark. Det opprinnelige forslaget er i stor grad omarbeidet og arkitektsamarbeidet omfatter både omarbeidelse av opprinnelige skisser samt detaljprosjektering og oppfølging i byggefase.

Bygget med sin særegne form uttrykker en bevegelse i landskapet, det svinger seg rundt en forhøyning i terrenget og følger bekken innover i skogen. Ved å gi bygget og spesielt taket en bevegelse langs bekken og inn i skogen åpnes det for nye turstier og en utforskning av terrenget utover den eksisterende turveien. Under det store takoverbygget vil terrenget i stor grad bevares og det skapes mindre oppholdsplasser av forskjellig karakter fra den åpne plassen langs veien med utsikt over vannet til mer skjulte og lune rom innover i skogen. Bygget henvender seg samtidig til den eksisterende plassen på den andre siden av bekken og det tilrettelegges på denne måten for både utvendige og innvendige aktiviteter.

 

Les mer

Knøsesmauet

Adresse:  Knøsesmauet 2, Bergen
BRA:         79,7
Status:     Under bygging.

Kunde:     privat
Periode:  2019 –

Utførende : Gamle3Hus

Huset i Knøsesmauet i Bergen er fra slutten av 1700-tallet og av sjelden karakter, ettersom det er relativt urørt i sin opprinnelige form og funksjon. Omfattende restaureringsarbeider er nødvendig for å gjøre bygningen beboelig.

Så langt det lar seg gjøre bevares de opprinnelige delene av huset. Dette innebærer blant annet bevaring av de eksisterende laftekassene i 1. og 2. etasje, restaurering av gruen – det opprinnelige ildstedet – så denne igjen blir funksjonell, restaurering av fire originale vinduer samt den opprinnelige inngangsdøren.

I tillegg til restaurering av det som kan bevares vil enkelte deler av huset tilbakeføres til slik det opprinnelig var. Men det åpnes også litt mer opp mot taket i deler av 2 etg. for å gi mer lys og luft.

For å oppnå tilstrekkelig bo-komfort etterisoleres huset utvendig samt i bjelkelaget. Den gamle kledningen vil bli restaurert og gjenbrukt. Deler av grunnmuren vil bli refundamentert.

Les mer

Helgehuset

Adresse:   Fløksand, Meland
Status:      Under bygging.

Kunde:      Helge Samuelsen
Periode:   2019 –

Utførende : Helge Samuelsen (arkitekt)

Helgehuset består av flere bygninger satt sammen der den elste delen er en laftestue fra slutt 1700 tallet og 1860. Det opprinnelige huset er flyttet 150 m av Helge fra en nærliggende tomt på Fløksand . Huset blitt forlenget med en ekstra seksjon bygget i Opplagt. Bygningen fremstår i dag som et godt eksempel på hvordan man kan sette sammen nytt og gammelt og samtidig dyrke frem de beste kvalitetene i begge. Det nye som er tilført er bygget i moderne laft og lever derfor med huset og bringer frem en visuell kvalitet som er helt spesiell. Helge har en forkjærlighet for steinmurer og har holdt på den sterke lokale byggetradisjonen. Huset fremstår i dag som et solid eksempel på en «moderne» vestlandsk byggeskikk.

Les mer

Enebolig TOFT

Adresse:   Stranda, Lindås
BRA:          94m2
Status:      2017 – ferdigstilt 2019

Tilbygg til våningshus. Familien ønsket seg et tilbygg med stue, soverom, bad og overdekket uteområde med tilknytning til stue. Løsningen ble egen bygning med kobling til hovedhuset. Tilbygget har et moderne formspråk, men er tilpasset det eksisterende huset i form, farge og materialbruk. Inngang er lagt til koblingen mellom det nye tilbygget og hovedhuset.

Tilbygget er oppført i massivtre med laftesystemet «Opplagt» og er utvendig isolert med trefiberisolasjon.

Les mer

Villa Solhaug

Adresse:    Sørvika, Bjorøyna – Fjell kommune
BRA:           225m2
Status:       2017 – 2019

Utmark har tegnet om en sveitservilla på Bjorøy utenfor Bergen. Den gamle boligen som lenge hadde stått til forfall har nå fått nytt liv som gjestehus.

I tillegg til omtegning av eksisterende hus er det også lagt til et nytt inngangsparti og en utvidelse mot vest.

 

 

Les mer

Bellgården 7D

Adresse:   Bellgården 7D, Bergen
BRA:           318m2
Status:       Ferdigstilt 2017

Bellgården er en lagerbygning på Bryggen i Bergen fra 1760-årene. Den gamle lagerbygningen er en del av Prosjekt Bryggen under Riksantikvaren. Bygningen ble grundig dokumentert og merket før demontering. Restaureringen foregikk på Fammestad i Lindås. Dette er den første bygningen som er gitt tillatelse av Riksantikvaren til denne metoden for restaurering.

Transformasjonen av Bellgården 7D fra en falleferdig lagerbygning til en bygning som inneholder ny bruk i form av redaksjonslokale, kunstnergallerier og arkitektkontor i en fredet bygning i et UNESCO-område har vært en krevende prosess. Krav fra myndigheter og brukere, samt det å bringe en så enkel bygning opp til dagens standard uten å gå på kompromiss med det antikvariske, har vært en veldig spennende og interessant øvelse.

Les mer

Sirihuset

Adresse: Fløksand, Meland kommune
BRA: Utvidelse på 110m2
Status: Ferdigstilt 2018

Tilbygg til husmannsstue i egen fløy med gangsone og garderobe mellom volumene. Alle hovedfunksjoner ligger på ett plan etter ønske fra byggkvinnen, loft med knevegger på 80cm gir likevel mulighet for oppholdsareal også her. Tilbygget er i form lik husmannsstuen fra Sjurdalen, men innsatt med moderne vinduer med egenutviklet belistning. For å mykne opp grensen mellom ute- og innerom er det satt inn store glassfelt mot sør og vest. Massivtrekonstruksjonen tillater en åpning på hele 6 meter mellom stue og uteplass.

Tilbygget er oppført i massivtre med byggesystemet «Opplagt» og utvendig isolert med trefiberisolasjon.

Les mer

Neste side »