Den gule krambua

 

 

Adresse:    Øyragata 18 – Gamle Lærdalsøyri

Kunde:        Privat

Status:       Ferdig juni 2020

 

Den gule krambua på gamle Lærdalsøyri er opprinnelig en landhandel fra 1852, huset er totalrenovert og inneholder nå butikklokaler og en utleieleilighet for besøkende.

En stor del av oppgaven bestod i å finne en god planløsning for 2.etg som skulle endres fra opprinnelige lagerrom til utleieleilighet, med plass til opp til 6 personer. Det har gjennom hele prosessen vært et ønske å vise de opprinnelige lafteveggene med vinduer og andre detaljer som bl.a. den gamle lagerdøren. Plassering av nytt bad og kjøkken ble gjort bl.a. med hensyn til eksisterende elementer og uten å lukke for dagslys inn i stuen. Et annet viktig grep var å åpne opp mot tak over stuen da dette gir rommet mer dagslys, det var opprinnelig lavt under taket og åpning mot tak er med på å endre rommets karakter fra lagerrom til et flott og luftig oppholdsrom.

 

 

Les mer

Sjøboder Fløen

 

Adresse: Kalfarveien 99 – Bergen
BRA:        800 m2
Status:    Mulighetsstudie

Kunde:    Privat
Periode:  2020 –

 

Utmark arkitektur har, på vegne av Fløen Vel, utarbeidet en mulighetsstudie for ny plassering og mulig fremtidig bruk av to antikvariske sjøboder som har stått i Kalfarveien 99 og vært en viktig markør for stedet visuelt, men også som sentrale elementer i bydelen sitt daglige liv og virke. Det har vert viktig i dette prosjektet både å se på den historiske konteksten disse to sjøbodene kommer fra og hvilken ny kontekst og bruk disse vil kunne plasseres inn i. Gjennom ny bruk vil sjøbodene både vil kunne ha et program som treffer byens brede befolkning og samtidig vil kunne fungere godt for den lokale bydelen med sine beboere og nærliggende institusjoner. Ved at man også legger stor vekt på kommersielle funksjoner vil det nye stedet være en viktig bidragsyter til å kunne skape lokale arbeidsplasser, både gjennom sitt offentlige program, men også ved å gi muligheten for faste kontor-arbeidsplasser.

 

 

Les mer