Den gule krambua

Adresse:    Øyragata 18 – Gamle Lærdalsøyri

Kunde:        Privat

Status:       Ferdig juni 2020

Den gule krambua på gamle Lærdalsøyri er opprinnelig en landhandel fra 1852, huset er totalrenovert og inneholder nå butikklokaler og en utleieleilighet for besøkende.

En stor del av oppgaven bestod i å finne en god planløsning for 2.etg. som skulle endres fra opprinnelige lagerrom til utleieleilighet, med plass til opp til 6 personer. Det har gjennom hele prosessen vært et ønske å vise de opprinnelige lafteveggene med vinduer og andre detaljer som bl.a. den gamle lagerdøren. Plassering av nytt bad og kjøkken ble gjort bl.a. med hensyn til eksisterende elementer og uten å lukke for dagslys inn i stuen. Et annet viktig grep var å åpne opp mot tak over stuen da dette gir rommet mer dagslys, det var opprinnelig lavt under taket og åpning mot tak er med på å endre rommets karakter fra lagerrom til et flott og luftig oppholdsrom.