Statsraaden Bar & Reception

Statsraaden Bar & Reception

Adresse:    Bradbenken 2, Bergen
BRA:            144m2
Status:        Ferdigstilt 2017

Statsraad Lehmkuhl har en sterk identitet i Bergen. Det har vært veldig viktig i prosjekteringen å ta inn over seg både tilknytningen til skipet og samtidig dra frem det spesielle havnemiljøet denne kafeen befinner seg i. Den røde tråden og tenkningen bak prosjektet har vært å dyrke både konstruksjon, materialitet og stemninger fra dette unike miljøet.

Prosjektet utmerker seg ved det spesielt tette samarbeidet som oppstod mellom oss som prosjekterende, skipstømrerne om bord på skipet samt dyktige involverte håndverkere. For å få til det beste resultatet både i uttrykk, materialitet og håndverk har det vært en veldig åpen prosess der de store linjene ble lagt tidlig, mens deler av den endelige detaljeringen kom frem på stedet.