Konglen

Adresse:   Fløyen, Bergen
Status:      Ferdig bygget 2021
BRA:          5,5 m2

Kunde:      Fløibanen AS
Periode:   Mars – desember 2021

Konglen er en overnattingsenhet på Fløyen i Bergen. Enheten er tvers gjennom bygget i tre, og konstruksjonsprinsippet bygger på en forståelse av styrke og letthet som man kjenner igjen fra båtbyggingstradisjonen.

Konglen er tegner av UTMARK arkitektur og bygget i samarbeid med Formiden.