Håpoldøy

Adresse: Håpoldøy, Askøy
BRA:        240 m2
Status:    Under bygging.

Kunde:    Privat
Periode: 2019 –

Huset ligger sentralt på Håpoldøy og bygges på fotavtrykket til det opprinnelige hus fra 1910. Det er et viktig element i arkitekturen at det er en god sammenheng mellom byggeskikken i det nye og det gamle huset for at spille på lag med det lille tettstedet på øen. Samtidig skinner det klart igjennom at den nye bygningen er moderne og fanger inn alle de gode kvalitetene på tomten og stedet.