Holbæk havn

Adresse:     Holbæk – Danmark
BRA:            BYA haller ca 3000m²
Status:        Skisseprosjekt 2019

Prosjektet omfatter to eksisterende havnehaller med omkringliggende kaianlegg i Holbæk, Danmark. Havnen gjennomgår i dag en fornyelse og skal kunne vokse og utvikle seg til et vitalt og identitetsskapende kystkultursenter for Holbæk som havneby, og også i et større perspektiv for Danmark og Skandinavia. En viktig del av oppgaven er å se på en overordnet god plan- og designstrategi for de mange forskjellige program som allerede i dag fungerer parallelt, og samtidig gjøre det mulig for nye brukere av stedet å komme til. En annen viktig del av oppgaven er å gjøre havnen og havnelivet tilgjengelig for byens borgere, skape et eierskap for byen ved å åpne for en utstrakt bruk av havnen.