Knøsesmauet

Adresse:  Knøsesmauet 2, Bergen
BRA:         79,7
Status:     Under bygging.

Kunde:     privat
Periode:  2019 –

Utførende : Gamle3Hus 

Huset i Knøsesmauet i Bergen er fra slutten av 1700-tallet og av sjelden karakter, ettersom det er relativt urørt i sin opprinnelige form og funksjon. Omfattende restaureringsarbeider er nødvendig for å gjøre bygningen beboelig.

Så langt det lar seg gjøre bevares de opprinnelige delene av huset. Dette innebærer blant annet bevaring av de eksisterende laftekassene i 1. og 2. etasje, restaurering av gruen – det opprinnelige ildstedet – så denne igjen blir funksjonell, restaurering av fire originale vinduer samt den opprinnelige inngangsdøren.

I tillegg til restaurering av det som kan bevares vil enkelte deler av huset tilbakeføres til slik det opprinnelig var. Men det åpnes også litt mer opp mot taket i deler av 2 etg. for å gi mer lys og luft.

For å oppnå tilstrekkelig bo-komfort etterisoleres huset utvendig samt i bjelkelaget. Den gamle kledningen vil bli restaurert og gjenbrukt. Deler av grunnmuren vil bli refundamentert.