Skomakerstuen

Adresse:   Skomakerdiket, Fløyen
BYA:          213 m2
Status:      Pågående

Skomakerstuen er et resultat av en åpen arkitektkonkurranse hvor bakgrunnen var å engasjere arkitekter for å utforme en bygning som skal fungere som helårs møteplass og varmestue. Det Oslo-baserte arkitektkontoret Saaha AS vant gjennom med sitt forslag og prosjektet har senere blitt et samarbeidsprosjekt mellom Saaha og Utmark. Det opprinnelige forslaget er i stor grad omarbeidet og arkitektsamarbeidet omfatter både omarbeidelse av opprinnelige skisser samt detaljprosjektering og oppfølging i byggefase.

Bygget med sin særegne form uttrykker en bevegelse i landskapet, det svinger seg rundt en forhøyning i terrenget og følger bekken innover i skogen. Ved å gi bygget og spesielt taket en bevegelse langs bekken og inn i skogen åpnes det for nye turstier og en utforskning av terrenget utover den eksisterende turveien. Under det store takoverbygget vil terrenget i stor grad bevares og det skapes mindre oppholdsplasser av forskjellig karakter fra den åpne plassen langs veien med utsikt over vannet til mer skjulte og lune rom innover i skogen. Bygget henvender seg samtidig til den eksisterende plassen på den andre siden av bekken og det tilrettelegges på denne måten for både utvendige og innvendige aktiviteter.