Helgehuset

Adresse: Fløksand, Meland
Status:    Under bygging

Kunde:    Helge Samuelsen
Periode:  2019 –

Helgehuset består av flere bygninger satt sammen der den elste delen er en laftestue fra slutt 1700 tallet og 1860. Det opprinnelige huset er flyttet 150 m av Helge fra en nærliggende tomt på Fløksand . Huset blitt forlenget med en ekstra seksjon bygget i Opplagt. Bygningen fremstår i dag som et godt eksempel på hvordan man kan sette sammen nytt og gammelt og samtidig dyrke frem de beste kvalitetene i begge. Det nye som er tilført er bygget i moderne laft og lever derfor med huset og bringer frem en visuell kvalitet som er helt spesiell. Helge har en forkjærlighet for steinmurer og har holdt på den sterke lokale byggetradisjonen. Huset fremstår i dag som et solid eksempel på en «moderne» vestlandsk byggeskikk.