Bellgården 7D

Bellgården 7

Adresse:   Bellgården 7D, Bergen
BRA:           318m2
Status:       Ferdigstilt 2017

Bellgården er en lagerbygning på Bryggen i Bergen fra 1760-årene. Den gamle lagerbygningen er en del av Prosjekt Bryggen under Riksantikvaren. Bygningen ble grundig dokumentert og merket før demontering. Restaureringen foregikk på Fammestad i Lindås. Dette er den første bygningen som er gitt tillatelse av Riksantikvaren til denne metoden for restaurering.

Transformasjonen av Bellgården 7D fra en falleferdig lagerbygning til en bygning som inneholder ny bruk i form av redaksjonslokale, kunstnergallerier og arkitektkontor i en fredet bygning i et UNESCO-område har vært en krevende prosess. Krav fra myndigheter og brukere, samt det å bringe en så enkel bygning opp til dagens standard uten å gå på kompromiss med det antikvariske, har vært en veldig spennende og interessant øvelse.