Sirihuset

Sirihuset

Adresse: Fløksand, Meland kommune
BRA: Utvidelse på 110m2
Status: Ferdigstilt 2018

Tilbygg til husmannsstue i egen fløy med gangsone og garderobe mellom volumene. Alle hovedfunksjoner ligger på ett plan etter ønske fra byggkvinnen, loft med knevegger på 80cm gir likevel mulighet for oppholdsareal også her. Tilbygget er i form lik husmannsstuen fra Sjurdalen, men innsatt med moderne vinduer med egenutviklet belistning. For å mykne opp grensen mellom ute- og innerom er det satt inn store glassfelt mot sør og vest. Massivtrekonstruksjonen tillater en åpning på hele 6 meter mellom stue og uteplass.

Tilbygget er oppført i massivtre med byggesystemet «Opplagt» og utvendig isolert med trefiberisolasjon.