Varmeren

Varmeren

Varmaren er Utmarks bidrag til en åpen arkitektkonkurranse utlyst av Fløibanen og NAL for ny varmestue ved Skomakerdiket på Fløyen.

Bygningen er planlagt som en varmestue med mulighet for enkel kafe-drift, men bygget selv vil også være et verktøy til aktivitet både horisontalt på bakkeplan og på taket, men også vertikalt i bygningen både inne og ute. Konstruksjonen gir mulighet til å være en del av en ny rute der man kommer seg opp i trærne og på taket, samtidig som det etableres en klatrevegg direkte på bygget. På denne måten styrkes Skomakerdiket og den nye Varmaren som attraktivt turmål i tilknytning til Fløibanen og fjellene rundt.

Konstruksjonen bygger i stor grad på en tradisjonell materialforståelse samtidig som denne er tolket på nytt. Bygget har med sine dynamiske og samtidig harmoniske fasader tilpasset seg stedets egenart med gode og luftige innvendige rom. Bygningen «ruver» fint i landskapet med en høyde på mellom 10,5 – 11,5 meter over bakken, men er lavere enn de omkringliggende trærne med høyder på ca. 20 – 25 meter.

Bygningen er plassert litt tilbaketrukket fra hovedstien rundt Skomakerdiket. Samtidig tilrettelegges det for god bruk av arealet ved dagens grillplass. At selve varmestuen ligger litt inne i skogen gir en utstrakt bruk av området og forsterker turfølelsen.

At det i tillegg lages til et ubemannet «klatreanlegg» med mulighet til å komme opp på bygningen gjør den mer relevant og forsterker den både som konstruksjon og som turmål i seg selv.