Om oss

Om oss

Utmark ble startet som et eget firma med utspring i Gamle3Hus og tre kolleger derfra. Vi så behovet og mulighetene i at starte opp et nytt arkitektkontor med basis i kunnskapen og forståelsen av materialitet, byggeskikk og håndverk og bringe det inn i en ny setting for å utvikle god fremtidsrettet og bærekraftig arkitektur.

Vår samlede bakgrunn og kompetanse spenner bredt og dekker alt fra store moderne byggerier og grundige restaureringsprosjekter til interiørarbeider. Vi har også god praktisk erfaring som arkitekter ved at vi i flere prosjekter har jobbet som utøvende håndverkere. Dette er med til at gjøre at vi har muligheten til få til en god gjensidig dialog med de som skal bygge og oppnå det beste resultat.

Vi i Utmark er opptatt av det som skjer rundt oss og mener at vi som arkitekter kan ha en sentral og viktig stemme. Formidling og undervisning på arkitektskolene i Bergen og Oslo er en viktig del av vårt bidrag og virke til både å utvikle oss selv som arkitekter og være med til at utvikle spennende arkitektur for fremtiden.

Helge F. Samuelsen
Arkitekt
Helge Samuelsen er sivilarkitekt og ingeniør med utdanning fra NTNU og NKI – skolen, 1978 – 1986. Etterutdanning i 2015/ 16 «Moderne og tradisjonelle trekonstruksjoner». Han har bred erfaring innen arkitekturprosjektering fra komplekse bygg til landskap og byrom, med særkurs i bygningsvern og ombyggingsteknikk. Helge har en særskilt interesse for eldre byggeskikk, og benytter ofte dette til inspirasjonskilde og omsetter dette til et moderne formspråk. Gjennom istandsetting av eldre bygninger har han også opparbeidet seg en betydelig kompetanse på bygg tekniske egenskaper, konstruksjon og materialbruk.
helge@utmark-arkitektur.no
954 88 584

Jacob Schroll
Arkitekt

Jacob Schroll har en mastergrad i arkitektur. Før denne er han utdannet båtbygger og har jobbet som tømrer. Etter endt utdanning på Bergen Arkitektskole har han vært med på oppstarten av Gamle3Hus og Utmark-arkitektur. Som leder for arkitekt-gruppen har han gjennom store og små prosjekter opparbeidet en bred kompetanse innen prosjektering og prosjektledelse.
Parallelt med å jobbe som utøvende arkitekt har han jevnlig hatt oppdrag som underviser på arkitektskoler da særlig innen materialkunnskap, konstruksjon og byggeskikk og alltid med et særlig fokus på tre.

jacob@utmark-arkitektur.no
416 31 145