Tjenester

Tjenester

Utmark Arkitektur AS tilbyr alle typer arkitekttjenester, og bistår med både små og store prosjekter. Vi har god erfaring og bred kompetanse innen både tradisjonelle og moderne trekonstruksjoner. Vi kjenner søknadsprosessene godt, og hjelper deg med alle prosesser opp mot myndigheter, kommune, fylke og riksantikvar.

Som arkitekter jobber vi med:

Arkitektur
Ombygging / Transformasjon
Restaurering
Interiør / Design
CLT og Opplagt
Mulighetsstudier
Undervisning
Bærekraft

Arkitektur

Vår arkitektur spenner over et vidt spekter. I alle prosjekter jobber vi tett med folk, materiale og stedets egenart som drivkraft. For oss er det viktig å spille på lag med de lokale naturgitte premisser for å skape bærekraftige prosjekter.

Ombygging / Transformasjon

Vi jobber ofte i spenningsfeltet mellom nytt og gammelt der ny arkitektur møter gamle strukturer og bygningstypologier. 80% av fremtidens bygninger er allerede bygget. Vi er med på å bringe disse eksisterende byggningene videre inn i fremtiden.

Restaurering

Vi har spesialkompetanse på restaurering og rehabilitering av vernede og fredede bygg. Kontorets grundige kjenskap til den norske byggeskikk og kulturarv, både i teori og egen praksis som håntverkere tar vi med inn i prosjektene. Gjennom et tett samarbeide med Gamle3Hus og tradisjonshåndverkere skaper vi trygghet i prosessen for både kunde og myndigheter.

Interiør / Design

I arbeidet med en bygning og arkitekturen er interiøret en viktig del av helheten. Utmark har il.a vert med å utvikle møbler og lamper

CLT, LVL og Opplagt
(moderne trekonstruksjoner)

Vi har god kunskap om tre og trekonstruksjoner. I tillegg til egne erfaringer som tømrer og båtbygger, har vi kompetanse på kontoret gjennom tilleggsutdanning innen moderne trekonstruksjoner Vores prosjekter er både enkeltbygg og tilbygninger.

Mulighetsstudier

Vi er med på å utvikle prosjekter fra tidligfase. Det er vikig for oss at der er en god sammenheng mellom intensjon og de prosjekter som bliver bygget. mulighetsstudiet er med til å sikre at gode kvaliteter kommer inn i prosjektet tidligt og at man utnytter det fulde potentialet.

Undervisning

Utmark har utstrakt erfaring med undervisning og formidling ved Bergen Arkitektskole, Oslo Arkitekthøgskole og ulike foredrag/seminarer. Undervisningen har hovedfokus på tre og at studentene skal bygge. Vi ser på undervisningen som et viktigt led i virksomheten både for å utvikle oss selv og for å utvikle ekperimentel arkitektur.

Bærekraft

I alle våre prosjekter tilstreber vi bærekraft både i materiale og stedstilpassing. Det er viktig for oss at brukere og miljø blir ivaretatt gjennom helhetlig tilnærming og miljøvenlige løsninger.