Knøsesmauet

Knøsesmauet Adresse:  Knøsesmauet 2, BergenBRA:         79,7Status:     Under bygging. Kunde:     privatPeriode:  2019 – Utførende : Gamle3Hus  Huset i Knøsesmauet i Bergen er fra slutten av 1700-tallet og av sjelden karakter, ettersom det er relativt urørt i sin opprinnelige form og funksjon. Omfattende restaureringsarbeider er nødvendig for å gjøre bygningen beboelig. Så langt det lar seg gjøre bevares de …

Knøsesmauet Les mer »